Result #53136 - bartek954 vs kudlaty

Friday 21 February 11:23

 1. Stats

  Winner: kudlaty

  Match Type: EQXL

  Sets: 5 Legs: 5

  bartek954 kudlaty
  Sets 1 3
  Legs 7 11
  Average(3) 57.72 57.07
  Average(1) 19.24 19.02
  Highest Out 20 98
  Best Leg 22 18
  100+ 17 14
  140+ 7 3
  170+ 0 0
  180s 1 1
 2. Match History

   
  1 2 3 4 5
  Set 1
  bartek954 28 24 21 24
  kudlaty 27 27 21 27
  Set 2
  bartek954 30 25 30 30 21
  kudlaty 31 24 30 30 22
  Set 3
  bartek954 30 22 21 29 23
  kudlaty 28 24 20 30 21
  Set 4
  bartek954 24 23 27 18
  kudlaty 27 21 29 18
  Set 5
  bartek954
  kudlaty
  * leg loser remaining score

Comment