Result #60671 - kudlaty vs presto

Wednesday 12 March 19:44

 1. Stats

  Winner: kudlaty

  Match Type: EQXL

  Sets: 5 Legs: 5

  kudlaty presto
  Sets 3 1
  Legs 11 4
  Average(3) 55.44 50.42
  Average(1) 18.48 16.80
  Highest Out 60 20
  Best Leg 15 26
  100+ 8 6
  140+ 6 2
  170+ 0 0
  180s 1 0
 2. Match History

   
  1 2 3 4 5
  Set 1
  kudlaty 24 30 43
  presto 24
  (40)*
  27
  (36)*
  45
  (8)*
  Set 2
  kudlaty 22 20 24
  presto 21
  (18)*
  21
  (112)*
  21
  (12)*
  Set 3
  kudlaty 30
  (4)*
  20 24
  (60)*
  34 36
  (2)*
  presto 32 18
  (140)*
  27 33
  (81)*
  37
  Set 4
  kudlaty 27
  (38)*
  28 24 15
  presto 26 30
  (40)*
  21
  (133)*
  15
  (205)*
  Set 5
  kudlaty
  presto
  * leg loser remaining score

Comment