The Webcam Darts Forum

WDA Supporters Club


Marathon Man posted this 25 November 2014

**spojrzeć w dół do tłumaczenia na polski**

**Blick nach unten für die Übersetzung auf Deutsch**

WDA Supporters Club!

Hello WDA'ers! 

As we approach the end of our second year, WDA also approaches a crossroads in its evolution, so far WDA has been a completely free service to the world of darts and we believe for it to continue growing it is important that we don't restrict it with unnecesarry membership fees of any kind. 

We also appreciate that with a memberbase spread worldwide and spanning all ages, not everyone can afford that one more thing to pay for! We would like to see WDA remain available and free for any budding darts player to try it and hopefully enjoy it for the same reasons we all do. 

As we all know though, very few things in life are free and WDA, like anything else, has running costs and these are always increasing as we add additional servers etc to try to improve the gaming experience.

Introducing The WDA Supporters Club :)

We know it has been a bumpy ride at times over the last two years, but the longer term members will appreciate just how far we have come in a short space of time from the oldschool days of webcam darts! For the newer members we hope after a while you can see the value in WDA, the countless hours that have been put into it and the great opportunities it offers especially to those living on large sparse landmasses!

So whether you use WDA once a month or everyday we hope you decide it is worth your support and join the WDA Supporters Club!

The WDA Supporters Club will work like this...

# From now until 31st december 2015 will be our first term. (13 months)

# Any Member who makes a minimum £10 donation to WDA at any time during this term will become part of the WDA Supporters Club for that period.

# A member of the WDA Supporters Club will be recognized as awesome and marked in the lobby chat with the WDA Supporters Badge next to their name!

# The funds raised will primarily go towards server costs & promoting WDA's growth. 

# We will endeavour to give value back to the members who support WDA in any way we can in the future, as we don't know exactly what the future holds it is hard to predict what these perks will be, but weather it is a % discount from the WDA shop or entry into some prize tournaments i am confident we can make it worthwhile being a part of the WDA Supporters CLub!

# On January 01st 2016 we will start a new term. (12 months)

Awesome WDA folk spread some love!....

Ok so we all support WDA, that is awesome but why stop there? As a growing association we have the power and opportunity to do some good in the world of darts, support a good cause as a group :) maybe send one of our promising players to a tournament or Q school. We propose that each year / term of the WDA Supporters club, we will donate 10% of any donations made to WDA, to a worthy cause.

George Macken aka "Stacken Macken" is a well known, liked and respected player from Canada (originally from Dublin Ireland) He is also one of our own joining WDA this year, i had the pleasure of playing him a few times and he is a great shot and a gentleman! George suffers from ALS, Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), often referred to as "Lou Gehrig's Disease," it is a progressive neurodegenerative disease that affects nerve cells in the brain and the spinal cord. 

Despite struggling with this devastating cruel disease George was attending tournaments, throwing some mean spurrs and enjoying the game he loves, i won't pretend to know George too well and have never met him in person (yet!) but just from the small amount of contact i have had with him i can say i have huge respect and admiration for him and the positive way he is dealing with his situation, i am a better person for knowing him. 

Sadly ALS has taken it's toll on George, he has had to put down the tungsten and stop playing the game he loves, He is off enjoying time with his wife and daughter so you may not see him on WDA too much. If we can help George and family even a little by making his cause our cause for the first year then i can not think of a more worthy direction for our support to go. 

So that will be our pledge for this first term of the WDA Supporters Club, 10% of any donation made to WDA will go to Georges cause - http://www.georgemacken.myevent.com/ and i am sure 100% of that money will make a difference.

To join the WDA Supporters Club simply go to the supporters club link in the chat lobby and make a donation to WDA, within a day or two your donation will be reflected on site and a log out/in will update your account.

Thank you for taking the time to read this message, and for your support.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polski...

WDA Klub Dar(t)czyńców!

Czołem Darterzy! 

W momencie kiedy WDA zamyka drugi rok działalności, zbliżamy się do punktu przełomowego w ewolucji platformy. Dotychczas daliśmy się poznać jako całkowicie bezpłatny serwis i nadal nie chcemy narzucać żadnemu z Was obowiązkowych składek członkowskich. Zdajemy sobie sprawę że jedną z przyczyn tak szybkiego rozrostu WDA jest gra za friko. Doceniamy to i zdając sobie sprawę że członkowie WDA mają różne możliwości finansowe nie chcemy żadnemy z nich odbierać przyjemności gry. 

Mamy jednak nadzieję że Wy również sobie zdajecie sprawę że bardzo niewiele w życiu jest za darmo, tak samo WDA ponosi coraz większe koszty eksploatacji (np. większe serwery w związku z expansją i próbą poprawy grafiki).

Chcielibyśmy przedstawić "WDA Klub Dar(t)czyńców" (WDA Supporters Club) 

Wiemy że to była jazda bez trzymanki przez ostatnie dwa lata, ale wydaje nam się że Ci którzy są na WDA przez dłuższy czas dostrzegają naszą pracę i pozytywne jej efekty. Młodsi mamy nadzieję że podczas poznawanie WDA dostrzegą ile godzin pracy musieliśmy włożyć żeby dojść do punktu w którym obecnie jesteśmy. 

Bez względu na to czy ostro trenujecie na WDA codziennie, czy tylko od czas do czasu wpadacie na turniej, mamy nadzieję że zdecydujecie się nas wesprzeć i dołączycie do Klubu Dar(t)czyńców. 

KLUB będzie działał tak... 

@ Od dziś do 31 grudnia 2015 roku to pierwszy okres działalności klubu; 

@ Osoba, która zdecyduje się na wpłatę równowartości minimum 10 funtów (12 Euro lub 50 PLN) w dowolnym momencie trwania tego okresu automatycznie stanie się Członkiem Klubu do 31 grudnia 2015 roku; 

@ Członkowie Klubu są widocznie oznaczeni w polu chatu (WDA Supporters Badge) obok nazwy; 

@ Pozyskane fundusze będą przeznaczone przede wszystkim na opłaty serwerów i dalszą promocję WDA; 

@ Będziemy dążyć do tego aby Członkowie Klubu Dar(t)czyńców WDA otrzymali w najbliższej przyszłości pay-back. Nie możemy określić dokładnie jeszcze co to będzie, ale w tej chwili przewidujemy procentową zniżkę w sklepie WDA oraz "wejściówki" na specjalne turnieje z nagrodami które chcemy uruchomić w 2015 roku. 

PODZIELMY SIĘ Z INNYMI :) 

Ok, jeśli więc zaczniecie wspierać WDA będzie super, ale my nie chcemy na tym poprzestać. W rosnącym stowarzyszeniu mamy szansę zrobić coś dobrego dla Was. Być może będziemy wysyłać jednego z naszych obiecujących zawodników na duży turniej(e), może nawet do Q SCHOOL. Proponujemy również żeby 10% naszych składek szło na cele charytatywne. 

George Macken (na WDA Stacken Macken) to dobrze znany, lubiany i szanowany zawodnik z Kanady (pierwotnie Dublin, Irlandia). W tym roku George dołączył również do WDA. Miałem przyjemność z nim grać kilka razy, świetny zawodnik i prawdziwy dżentelman. George cierpli na ALS (stwardnienie zanikowe boczne), postępującą chorobę nurodegeneracyjną, która niszczy komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Pomimo wyniszczającej choroby George bierze udział w turniejach, ciesząc się grą którą kocha... Nie spotkałem się z Georgem jeszcze do tej pory, tak jak również z większością z Was. Mam do Georga ogromny szacunek, ze względu na jego pozytywne nastawienie, mam wrażenie że już samo poznanie go przynosi ze sobą dużo wartości. 

Niestety w ostatnim czasie postępująca choroba zmusiła Georga do odłożenia lotek na półkę, spędza czas z żoną i córką i na WDA na pojawia się zbyt często. 10% z każdej przekazanej przez Was darowizny trafi na leczenie Georga. http://www.georgemacken.myevent.com/ 

Aby dołączyć do Klubu Dar(t)czyńców WDA wystarczy kliknąć w link "supporters club" na lobby i przekazać darowiznę do WDA. Najdalej w przeciągu kilku dni Wasze konto zostanie zaktualizowane. 

WAŻNE: Jeśli przekazujecie pieniądze, a na WDA nie posługujecie się prawdziwym imieniem, proszę poinformować o tym podczas przelewu przez Pay-Pal. Ponieważ otrzymam tylko nazwisko którym posługujecie się na PP, potrzebny jest chociaż nick, którym posługujecie się na WDA (o ile nie podaliście prawdziwego imienia i nazwiska). 

Dziękuję za przeczytanie wiadomości oraz wsparcie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deutsch....

Hallo WDA'ers!

Wir nähern uns dem Ende unseres zweiten Jahres. Die WDA nähert sich einem neuen Schritt in seiner Entwicklung. Bisher ist die WDA ein komplett kostenloser Dienst in der Welt des Dart und wir glauben daran, weiter zu wachsen. Dafür ist es wichtig, dass wir dieses nicht durch Mitgliedsbeiträge jeglicher Art einschränken.

Wir freuen uns auch, dass wir weltweit verbreitet sind und dieses auch quer durch alle Altersgruppen. Nicht jeder kann es sich leisten, für etwas zusätzlich zu bezahlen! Wir möchten weiterhin sehen, dass die WDA für jeden angehenden Dartspieler kostenlos ist und er es versucht bei uns zu spielen und es dabei hoffentlich genießt,  aus dem gleichen Grund wir alle dieses Spiel geniessen. 

Wie wir aber alle wissen sind nur sehr wenige Dinge im Leben kostenlos und die WDA hat, wie alles andere auch, laufende Kosten. Diese werden immer größer, da wir zusätzliche Server etc. hinzufügen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Einführung des WDA Supporters Club 

Wir wissen das es ist ein steiniger Weg war, welchen wir in den letzten zwei Jahren zurückgelegt haben. Aber unsere langfristigen Mitglieder wissen es einzuschätzen, wie weit wir in dieser kurzen Zeit gekommen sind. Für die neueren Mitglieder hoffen wir, dass sie nach einer Weile erkennen können, was die WDA jedem bietet. Die unzählige Stunden an Zeit, die wir in sie gesteckt haben, um sie zu dem zu machen was sie jetzt ist. Dazu die großen Möglichkeiten, die sich ergeben, ohne sich erst ewig auf dem Weg machen zu müssen. Egal, ob ihr WDA einmal im Monat oder jeden Tag benutzt, so hoffen wir das ihr zu der Meinung kommt, das die WDA es wert ist, sie zu unterstützen und evtl. dem WDA Supporters Club beizutreten!

Der WDA Supporters Club gliedert sich folgendermaßen...

# Ab sofort bis zum 31. Dezember 2015 ist unsere erste Spanne. (13 Monate)

# Jedes Mitglied, welches mindestens eine 10 £ Spende an WDA in diesem Zeitraum macht, ist dann bis Ende 2015 ein Teil des WDA Supporters Club.

# Ein Mitglied des WDA Supporters Club wird im Lobby-Chat mit dem WDA Badge neben seinem Namen  besonders erkannt und markiert!

# Die Spenden werden in erster Linie für die Serverkosten und die Vergrößerung der WDA eingesetzt.

# Wir bemühen uns, etwas zurück an die Mitglieder zu geben, welche die WDA in irgendeiner Weise jetzt und in der Zukunft unterstützen. Da wir nicht genau wissen, was die Zukunft bringt, ist es schwer vorherzusagen, was diese Vergünstigungen sein werden. Evtl. ist es ein Rabatt in dem WDA-Shop oder die Teilnahme an einigen Preis-Turnieren, aber ich bin zuversichtlich, dass er sich als lohnend erweisen wird, ein Teil des WDA Supporters zu sein!

# Ab 01.01.2016 werden wir einen neuen Zeitraum der Mitgliedschaft im Supporter Clup starten (12 Monate).

Ehrfürchtige WDA-Mitglieder verbreitet etwas Liebe! 

Ok wir alle unterstützen WDA, also toll, aber warum hier aufhören? Als wachsender Verein haben wir die Macht und Gelegenheit etwas Gutes in der Welt des Darts zu tun. Unterstützt  einem guten Zweck als Gruppe . Vielleicht senden wir einen unserer vielversprechenden Spielern zu einem Turnier oder der Q-Schule. Wir schlagen vor, dass wir für jede Laufzeit des WDA Supporters Club 10% aller Spenden an die WDA gemacht wurden, wir einem guten Zweck zukommen lassen werden.

George Macken ala "Stacken Macken" ist ein bekannter, beliebter und respektierter Spieler aus Kanada (ursprünglich aus Dublin Irland) Er ist auch ein Teil der WDA, und in diesem Jahr hatte ich das Vergnügen, mit ihm ein paar Mal spielen zu können. Er ist ein klasse Spieler und ein Gentleman! George leidet an ALS, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), oft auch als "Lou Gehrig-Krankheit" bezeichnet. Es ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift. Trotz des Kampfes mit dieser verheerenden grausamen Krankheit, besuchte  er Turniere, um das Spiel, was er liebt zu geniessen. Ich werde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich George gut kenne und habe ihn persönlich bisher nicht getroffen (noch nicht!). Aber nur von diesem bisschen Kontakt, den ich durch die WDA mit ihm hatte, kann ich sagen, dass ich großen Respekt und Bewunderung für ihn und die positive Art, wie er mit seiner Situation umgeht, habe. Leider ist die ALS inzwischen bei ihm fortgeschritten, und George  musste das Spiel, was er liebte aufgeben und die Darts an den Nagel hängen. Er ist nur noch wenig online und genießt die Zeit mit seiner Frau und Tochter. Wenn wir George´s Schicksal teilen und seiner Familie helfen, indem wir seine Sache zu unserer Sache machen, dann kann ich nicht von einem würdigeren Grund für unsere Unterstützung ausgehen. Dass ist unser Versprechen für die erste Mitgliedschaft des WDA Supporters Club.

10% einer Spende an die WDA, wird an Georges gehen. http://www.georgemacken.myevent.com/   Und ich bin mir sicher, dass 100% des Geld einen großen Unterschied machen wird.

Um dem  WDA Supporters Club beizutreten einfach auf den Link in der Lobby gehen und eine Spende an WDA machen. Innerhalb von ein oder zwei Tage wird deine Spende berücksichtigt sein. Danach einfach ausloggen und neu einloggen und dein Account ist aktualisiert.

Sollte dein Name in der Lobby nicht richtig sein, wenn du eine Spende an uns schickst, wird es sehr schwierig sein, diese dann zuzuordnen. Bitte gib uns dann zeitgleich eine Info, damit wir es dann deine Zahlung zuordnen können.

Post Edited 28 November 2014


Titan Girl posted this 18 December 2014

Ok am I supporter now :)

 


bigpun posted this 27 January 2015

hello,


steffieboy posted this 15 March 2015
Marathon Man
**spojrzeć w dół do tłumaczenia na polski** **Blick nach unten für die Übersetzung auf Deutsch** WDA Supporters Club! Hello WDA'ers!  As we approach the end of our second year, WDA also approaches a crossroads in its evolution, so far WDA has been a completely free service to the world of darts and we believe for it to continue growing it is important that we don't restrict it with unnecesarry membership fees of any kind.  We also appreciate that with a memberbase spread worldwide and spanning all ages, not everyone can afford that one more thing to pay for! We would like to see WDA remain available and free for any budding darts player to try it and hopefully enjoy it for the same reasons we all do.  As we all know though, very few things in life are free and WDA, like anything else, has running costs and these are always increasing as we add additional servers etc to try to improve the gaming experience. Introducing The WDA Supporters Club :) We know it has been a bumpy ride at times over the last two years, but the longer term members will appreciate just how far we have come in a short space of time from the oldschool days of webcam darts! For the newer members we hope after a while you can see the value in WDA, the countless hours that have been put into it and the great opportunities it offers especially to those living on large sparse landmasses! So whether you use WDA once a month or everyday we hope you decide it is worth your support and join the WDA Supporters Club! The WDA Supporters Club will work like this... # From now until 31st december 2015 will be our first term. (13 months) # Any Member who makes a minimum £10 donation to WDA at any time during this term will become part of the WDA Supporters Club for that period. # A member of the WDA Supporters Club will be recognized as awesome and marked in the lobby chat with the WDA Supporters Badge next to their name! # The funds raised will primarily go towards server costs & promoting WDA's growth.  # We will endeavour to give value back to the members who support WDA in any way we can in the future, as we don't know exactly what the future holds it is hard to predict what these perks will be, but weather it is a % discount from the WDA shop or entry into some prize tournaments i am confident we can make it worthwhile being a part of the WDA Supporters CLub! # On January 01st 2016 we will start a new term. (12 months) Awesome WDA folk spread some love!.... Ok so we all support WDA, that is awesome but why stop there? As a growing association we have the power and opportunity to do some good in the world of darts, support a good cause as a group :) maybe send one of our promising players to a tournament or Q school. We propose that each year / term of the WDA Supporters club, we will donate 10% of any donations made to WDA, to a worthy cause. George Macken aka "Stacken Macken" is a well known, liked and respected player from Canada (originally from Dublin Ireland) He is also one of our own joining WDA this year, i had the pleasure of playing him a few times and he is a great shot and a gentleman! George suffers from ALS, Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), often referred to as "Lou Gehrig's Disease," it is a progressive neurodegenerative disease that affects nerve cells in the brain and the spinal cord.  Despite struggling with this devastating cruel disease George was attending tournaments, throwing some mean spurrs and enjoying the game he loves, i won't pretend to know George too well and have never met him in person (yet!) but just from the small amount of contact i have had with him i can say i have huge respect and admiration for him and the positive way he is dealing with his situation, i am a better person for knowing him.  Sadly ALS has taken it's toll on George, he has had to put down the tungsten and stop playing the game he loves, He is off enjoying time with his wife and daughter so you may not see him on WDA too much. If we can help George and family even a little by making his cause our cause for the first year then i can not think of a more worthy direction for our support to go.  So that will be our pledge for this first term of the WDA Supporters Club, 10% of any donation made to WDA will go to Georges cause - http://www.georgemacken.myevent.com/ and i am sure 100% of that money will make a difference. To join the WDA Supporters Club simply go to the supporters club link in the chat lobby and make a donation to WDA, within a day or two your donation will be reflected on site and a log out/in will update your account. Thank you for taking the time to read this message, and for your support. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polski... WDA Klub Dar(t)czyńców! Czołem Darterzy!  W momencie kiedy WDA zamyka drugi rok działalności, zbliżamy się do punktu przełomowego w ewolucji platformy. Dotychczas daliśmy się poznać jako całkowicie bezpłatny serwis i nadal nie chcemy narzucać żadnemu z Was obowiązkowych składek członkowskich. Zdajemy sobie sprawę że jedną z przyczyn tak szybkiego rozrostu WDA jest gra za friko. Doceniamy to i zdając sobie sprawę że członkowie WDA mają różne możliwości finansowe nie chcemy żadnemy z nich odbierać przyjemności gry.  Mamy jednak nadzieję że Wy również sobie zdajecie sprawę że bardzo niewiele w życiu jest za darmo, tak samo WDA ponosi coraz większe koszty eksploatacji (np. większe serwery w związku z expansją i próbą poprawy grafiki). Chcielibyśmy przedstawić "WDA Klub Dar(t)czyńców" (WDA Supporters Club)  Wiemy że to była jazda bez trzymanki przez ostatnie dwa lata, ale wydaje nam się że Ci którzy są na WDA przez dłuższy czas dostrzegają naszą pracę i pozytywne jej efekty. Młodsi mamy nadzieję że podczas poznawanie WDA dostrzegą ile godzin pracy musieliśmy włożyć żeby dojść do punktu w którym obecnie jesteśmy.  Bez względu na to czy ostro trenujecie na WDA codziennie, czy tylko od czas do czasu wpadacie na turniej, mamy nadzieję że zdecydujecie się nas wesprzeć i dołączycie do Klubu Dar(t)czyńców.  KLUB będzie działał tak...  @ Od dziś do 31 grudnia 2015 roku to pierwszy okres działalności klubu;  @ Osoba, która zdecyduje się na wpłatę równowartości minimum 10 funtów (12 Euro lub 50 PLN) w dowolnym momencie trwania tego okresu automatycznie stanie się Członkiem Klubu do 31 grudnia 2015 roku;  @ Członkowie Klubu są widocznie oznaczeni w polu chatu (WDA Supporters Badge) obok nazwy;  @ Pozyskane fundusze będą przeznaczone przede wszystkim na opłaty serwerów i dalszą promocję WDA;  @ Będziemy dążyć do tego aby Członkowie Klubu Dar(t)czyńców WDA otrzymali w najbliższej przyszłości pay-back. Nie możemy określić dokładnie jeszcze co to będzie, ale w tej chwili przewidujemy procentową zniżkę w sklepie WDA oraz "wejściówki" na specjalne turnieje z nagrodami które chcemy uruchomić w 2015 roku.  PODZIELMY SIĘ Z INNYMI :)  Ok, jeśli więc zaczniecie wspierać WDA będzie super, ale my nie chcemy na tym poprzestać. W rosnącym stowarzyszeniu mamy szansę zrobić coś dobrego dla Was. Być może będziemy wysyłać jednego z naszych obiecujących zawodników na duży turniej(e), może nawet do Q SCHOOL. Proponujemy również żeby 10% naszych składek szło na cele charytatywne.  George Macken (na WDA Stacken Macken) to dobrze znany, lubiany i szanowany zawodnik z Kanady (pierwotnie Dublin, Irlandia). W tym roku George dołączył również do WDA. Miałem przyjemność z nim grać kilka razy, świetny zawodnik i prawdziwy dżentelman. George cierpli na ALS (stwardnienie zanikowe boczne), postępującą chorobę nurodegeneracyjną, która niszczy komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Pomimo wyniszczającej choroby George bierze udział w turniejach, ciesząc się grą którą kocha... Nie spotkałem się z Georgem jeszcze do tej pory, tak jak również z większością z Was. Mam do Georga ogromny szacunek, ze względu na jego pozytywne nastawienie, mam wrażenie że już samo poznanie go przynosi ze sobą dużo wartości.  Niestety w ostatnim czasie postępująca choroba zmusiła Georga do odłożenia lotek na półkę, spędza czas z żoną i córką i na WDA na pojawia się zbyt często. 10% z każdej przekazanej przez Was darowizny trafi na leczenie Georga. http://www.georgemacken.myevent.com/  Aby dołączyć do Klubu Dar(t)czyńców WDA wystarczy kliknąć w link "supporters club" na lobby i przekazać darowiznę do WDA. Najdalej w przeciągu kilku dni Wasze konto zostanie zaktualizowane.  WAŻNE: Jeśli przekazujecie pieniądze, a na WDA nie posługujecie się prawdziwym imieniem, proszę poinformować o tym podczas przelewu przez Pay-Pal. Ponieważ otrzymam tylko nazwisko którym posługujecie się na PP, potrzebny jest chociaż nick, którym posługujecie się na WDA (o ile nie podaliście prawdziwego imienia i nazwiska).  Dziękuję za przeczytanie wiadomości oraz wsparcie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deutsch.... Hallo WDA'ers! Wir nähern uns dem Ende unseres zweiten Jahres. Die WDA nähert sich einem neuen Schritt in seiner Entwicklung. Bisher ist die WDA ein komplett kostenloser Dienst in der Welt des Dart und wir glauben daran, weiter zu wachsen. Dafür ist es wichtig, dass wir dieses nicht durch Mitgliedsbeiträge jeglicher Art einschränken. Wir freuen uns auch, dass wir weltweit verbreitet sind und dieses auch quer durch alle Altersgruppen. Nicht jeder kann es sich leisten, für etwas zusätzlich zu bezahlen! Wir möchten weiterhin sehen, dass die WDA für jeden angehenden Dartspieler kostenlos ist und er es versucht bei uns zu spielen und es dabei hoffentlich genießt,  aus dem gleichen Grund wir alle dieses Spiel geniessen.  Wie wir aber alle wissen sind nur sehr wenige Dinge im Leben kostenlos und die WDA hat, wie alles andere auch, laufende Kosten. Diese werden immer größer, da wir zusätzliche Server etc. hinzufügen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Einführung des WDA Supporters Club  Wir wissen das es ist ein steiniger Weg war, welchen wir in den letzten zwei Jahren zurückgelegt haben. Aber unsere langfristigen Mitglieder wissen es einzuschätzen, wie weit wir in dieser kurzen Zeit gekommen sind. Für die neueren Mitglieder hoffen wir, dass sie nach einer Weile erkennen können, was die WDA jedem bietet. Die unzählige Stunden an Zeit, die wir in sie gesteckt haben, um sie zu dem zu machen was sie jetzt ist. Dazu die großen Möglichkeiten, die sich ergeben, ohne sich erst ewig auf dem Weg machen zu müssen. Egal, ob ihr WDA einmal im Monat oder jeden Tag benutzt, so hoffen wir das ihr zu der Meinung kommt, das die WDA es wert ist, sie zu unterstützen und evtl. dem WDA Supporters Club beizutreten! Der WDA Supporters Club gliedert sich folgendermaßen... # Ab sofort bis zum 31. Dezember 2015 ist unsere erste Spanne. (13 Monate) # Jedes Mitglied, welches mindestens eine 10 £ Spende an WDA in diesem Zeitraum macht, ist dann bis Ende 2015 ein Teil des WDA Supporters Club. # Ein Mitglied des WDA Supporters Club wird im Lobby-Chat mit dem WDA Badge neben seinem Namen  besonders erkannt und markiert! # Die Spenden werden in erster Linie für die Serverkosten und die Vergrößerung der WDA eingesetzt. # Wir bemühen uns, etwas zurück an die Mitglieder zu geben, welche die WDA in irgendeiner Weise jetzt und in der Zukunft unterstützen. Da wir nicht genau wissen, was die Zukunft bringt, ist es schwer vorherzusagen, was diese Vergünstigungen sein werden. Evtl. ist es ein Rabatt in dem WDA-Shop oder die Teilnahme an einigen Preis-Turnieren, aber ich bin zuversichtlich, dass er sich als lohnend erweisen wird, ein Teil des WDA Supporters zu sein! # Ab 01.01.2016 werden wir einen neuen Zeitraum der Mitgliedschaft im Supporter Clup starten (12 Monate). Ehrfürchtige WDA-Mitglieder verbreitet etwas Liebe!  Ok wir alle unterstützen WDA, also toll, aber warum hier aufhören? Als wachsender Verein haben wir die Macht und Gelegenheit etwas Gutes in der Welt des Darts zu tun. Unterstützt  einem guten Zweck als Gruppe . Vielleicht senden wir einen unserer vielversprechenden Spielern zu einem Turnier oder der Q-Schule. Wir schlagen vor, dass wir für jede Laufzeit des WDA Supporters Club 10% aller Spenden an die WDA gemacht wurden, wir einem guten Zweck zukommen lassen werden. George Macken ala "Stacken Macken" ist ein bekannter, beliebter und respektierter Spieler aus Kanada (ursprünglich aus Dublin Irland) Er ist auch ein Teil der WDA, und in diesem Jahr hatte ich das Vergnügen, mit ihm ein paar Mal spielen zu können. Er ist ein klasse Spieler und ein Gentleman! George leidet an ALS, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), oft auch als "Lou Gehrig-Krankheit" bezeichnet. Es ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift. Trotz des Kampfes mit dieser verheerenden grausamen Krankheit, besuchte  er Turniere, um das Spiel, was er liebt zu geniessen. Ich werde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich George gut kenne und habe ihn persönlich bisher nicht getroffen (noch nicht!). Aber nur von diesem bisschen Kontakt, den ich durch die WDA mit ihm hatte, kann ich sagen, dass ich großen Respekt und Bewunderung für ihn und die positive Art, wie er mit seiner Situation umgeht, habe. Leider ist die ALS inzwischen bei ihm fortgeschritten, und George  musste das Spiel, was er liebte aufgeben und die Darts an den Nagel hängen. Er ist nur noch wenig online und genießt die Zeit mit seiner Frau und Tochter. Wenn wir George´s Schicksal teilen und seiner Familie helfen, indem wir seine Sache zu unserer Sache machen, dann kann ich nicht von einem würdigeren Grund für unsere Unterstützung ausgehen. Dass ist unser Versprechen für die erste Mitgliedschaft des WDA Supporters Club. 10% einer Spende an die WDA, wird an Georges gehen. http://www.georgemacken.myevent.com/   Und ich bin mir sicher, dass 100% des Geld einen großen Unterschied machen wird. Um dem  WDA Supporters Club beizutreten einfach auf den Link in der Lobby gehen und eine Spende an WDA machen. Innerhalb von ein oder zwei Tage wird deine Spende berücksichtigt sein. Danach einfach ausloggen und neu einloggen und dein Account ist aktualisiert. Sollte dein Name in der Lobby nicht richtig sein, wenn du eine Spende an uns schickst, wird es sehr schwierig sein, diese dann zuzuordnen. Bitte gib uns dann zeitgleich eine Info, damit wir es dann deine Zahlung zuordnen können.

Detlef posted this 01 September 2015

Kannjemand mir helfen wie ich zu den Turnieren komme

 


marcosmit posted this 04 November 2015

https://www.webcamdarts.com/GameOn/Game/MatchResult/190213


marcosmit posted this 06 November 2015

https://www.webcamdarts.com/GameOn/Game/MatchResult/190624


dennis bull posted this 20 December 2015

great